رادیو اینترنتی وبنا به روز شد.

رادیو اینترنتی سایت خبری وبنا به روز شد.
کلیه کاربران وبنا می توانند برای شنیدن برنامه های رادیو اینترنتی به آدرس http://www.webna.ir/radio مراجعه نمایند.
برنامه های رادیو اینترنتی وبنا با استفاده از تکنولوژی Windows Media تولید و پخش می شود.

تاریخ انتشار:

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.