شماره ی دوم نشریه حرف ما منتشر شد

وبنا – دومین شماره مجله اینترنتی حرف ما امروز منتشر شد.این شماره از حرف ما با موضوع «حقوق بشر» انتشار یافته است.مجله «حرف ما» در شماره های مختلف خود به بررسی  ریشه ای موضوعات رایج در در بین دانشگاهیان و حوزویان  می پردازد.

برای مشاهده سایت به آدرس www.harfema.com مراجعه کنید.

تاریخ انتشار:

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.