جلسه کمیسیون کسب‌وکارهای نوین نظام صنفی در استان قم برگزار شد

جلسه کسب‌وکارهای نوین نظام صنفی در محل دفتر مدیر کل فاوا استان قم برگزار شد. در این جلسه راه‌های گسترش کسب‌وکارهای نوین و نیز حمایت از کسب‌وکارهای موجود بررسی شد. در این جلسه ضمن تشکر از اعضا کمیسیون و نظام صنفی جهت اهتمام به این کسب‌وکارهای نو موارد ذیل یادآوری شد:

– برقراری جلسات با صاحبان صنف‌های سنتی جهت ایجاد ارتباط با استارتاپ‌ها

– بررسی چالش‌های قانونی در گسترش این نوع کسب‌وکارها

– برقراری همایش‌های استانی جهت معرفی کسب‌وکارهای موفق

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.